29 Juli
  

Se, se, se og lev!

   Og jeg så, og se: Lammet stod på Sions berg. Åp 14:1

   Og jeg så, og se du også, sier apostelen til deg nå: «Lammet stod på Sions berg.»
   Han som steg ned hit for å kjempe med din arge dødsfiende djevelen, og for å gjøre opp med din synd «én gang for alle» (Hebr 7:26) - Han er det apostelen ser stå på seiersplassen, på Sions berg.
   Så gjør da som han ber deg om; se på Jesus! - Se på Jesu lidelse og på Hans død! - Se på Jesu fullkomne liv etter loven! - Se på Jesu seier! Den er nemlig din, menneske! «For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne.» (Joh 3:16).
   Hvem er nå Jesus gitt? Verden! Du!
   Se, Han som ble født til verden julekveld for å frelse oss mennesker ut av vår ulykke, nemlig dette at vi ikke kunne oppnå samfunn med vår Gud, livets kilde, på grunn av vår synd, den som skilte oss fra Ham - Han står nå seirende på Sions berg!
Har dette virkelig gått opp for ditt hjerte, at din seier allerede er for hånden, allerede sikret, allerede en virkelighet! - Men - og det må vi aldri drive bort fra - i Ham!
   La nå dette få løfte blikket ditt opp dit, hva nå enn som måtte ligge på deg i dag. Han har seiret, og en dag vil alt fortone seg annerledes enn hva det gjør nå. Han kan ikke skuffe deg, Han som ikke engang sparte sitt eget liv for deg - ja, lot seg gjøre til synd for deg. (2 Kor 5:21).