28 Juli
  

Skal du virkelig bli frelst?

   Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? 1 Pet 4:18

   Mange har et forhold til kristendom og frelse, som om det var en ganske enkel og naturlig sak, men slik holder ikke Guds ord det frem for oss. Når, og om et menneske blir frelst, så har det umulige skjedd! - Det sier Jesus selv om det. Det som er umulig for mennesker, og bare mulig for Gud, Han for hvem alt er mulig. Det er som for en kamel å gå gjennom et nåløye! (Luk 18:25ff.). - Og du kan jo prøve å forestille deg det.
   Begynner det å gå opp for deg - du som i dag får tro at du eier en frelst sjel - at da har det skjedd, det som i utgangspunktet var umulig, da skulle du vel bli mer takknemlig for denne frelse.
   Han frelste deg inn i sitt rike ved Ham som kunne gå gjennom nåløyet.
   - Og hva det kostet Ham, det kjenner du jo til av Skriftens vitnesbyrd.
   Ja, hvordan skal det vel gå med den ugudelige og synderen, om han går forbi dette budskapet som ropes til ham fra himmelen? Svaret er jo opplagt!
   Men det ropes ennå i dag! Ennå i dag er veien gjennom nåløyet åpen for syndere alle! Den er nemlig åpnet ved Ham, og åpen i Ham! «Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på Ham, får syndenes forlatelse ved Hans navn.» (Apg 10:43).