26 Juli
  

Ta deg i vare!

   Se til å ta dere i vare for all havesyke! Luk 12:15

   Dette er virkelig en stor fare for oss!
   Vi kjenner alle på en utrygghet i denne verden, og det med rette. Her gjelder det å kunne ta seg frem, ellers blir en liggende etter. Derfor ønsker vi å sikre oss en «plattform» å stå på, en trygg grunn under føttene - og penger og eiendom ligger der og blinker som en alltid lokkende mulighet til å realisere dette. Hadde jeg bare nok av dette, så var jeg trygget!
   Men mange er de som har fått erfare at pengene verken gjorde dem mer lykkelige her i verden, eller kunne berge verken dem selv eller deres nærmeste til sist. Sykdom, nød og død kom, og nærmest spottet deres tro på rikdommen.
   Det står en visdomsbønn i Ordet som lyder slik: «Gi meg ikke armod, og heller ikke rikdom! La meg ete mitt tilmålte brød.» (Ordsp 30:8). Og Jesus forsikrer oss: «Deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.» (Matt 6:32-33).
   Hvilken frihet, hvile og ro, om du virkelig trodde dette! Ja, tenk hvilken forsikring - at du alltid skulle ha det du trenger til! - Og da ikke bare du, men som salmisten vitner: «Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød.» (Sal 37:25).
   Det ulykksalige med oss er, at vi har en dypt inngrodd skepsis til Gud i oss, plantet der på fallets dag: «- kan vi stole på Ham da?»
   Men også denne synd kan du bekjenne for Ham i dag, og så takke Ham for at Han på sin side står ved sitt løfte!