25 Juli
  

Du skal få!

   Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Matt 7:7

   Det er vel ikke store kravet til deg dette, er det vel? - Å banke på en dør hvor det befinner seg en velvillig innstilt person på den andre siden!
   Men hvordan kan jeg vite det, at Han er velvillig innstilt til meg? Av det Han her sier deg selv: «- så skal det bli lukket opp for deg!»
   Denne banking sikter til en henvendelse, dette at du henvender deg til Ham som ifølge Ordet ikke engang sparte sin egen Sønn for din skyld!
   Nå er det jo slik at ingen henvender seg til frelseren og forsoneren Jesus, uten at synden - synden mot Gud - er begynt å bli en plage for samvittigheten, men samtidig er det jo nettopp dem som har vanskeligst for det, fordi de tenker at de ikke kan komme til Ham slik som de nå er!
   Men det er nettopp i denne din nød du skal få komme. - Og Han har gitt deg et mektig forbilde til oppmuntring, i røveren som døde på Hans høyre side. - Han var nettopp en slik, som henvendte seg til Jesus i sin nød, og ba bare om en tanke.
   Men hør hva han fikk: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» (Luk 23:43).
   Kanskje skulle du banke på i dag - om det nå er for første eller tusende gang?