22 Juli
  

Alle uten ære!

   Det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Rom 3:22-23

   Alle! - Absolutt alle!
   Å, dette er det så vrient for det naturlige menneske å finne seg til rette med - ingen forskjell?
   Finner du deg enkelt til rette med dette? Hør! - Er det ingen forskjell på deg og de største forbrytere menneskeheten har opplevd? Stans opp for det et øyeblikk. Er det ingen forskjell på Jomfru Maria, Jesaja, Abraham og Judas, Kain og verdens forbrytere?
   Hør hva Skriften blant annet vitner om Abraham: «Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud.» (Rom 4:2). Ikke for Gud!
   Gud er en fortærende ild imot all synd! All synd! - Da betyr det jo ikke noe om det er lite eller mye! Videre er synden en dødelig gift i mennesket, og da betyr det jo heller ikke noe om det er mye eller lite. Den aller minste snev av synd er dødelig, for den skiller oss fra Ham som er Livet og Livets kilde! (Joh 14:6; Sal 36:10).
   Ta dette alvor og denne sannhet inn over deg, og med deg når du søker Gud, for teksten fortsetter: «Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3:24).
   Men bare de som står for Ham uten egen ære! - Og hvem ellers skulle vel behøve rettferdiggjørelse av uforskyldt nåde!