20 Juli
  

Tilrettelagt for deg!

   Det knekkede rør skal Han ikke knuse. Jes 42:3

   Gud er de elendiges Gud! - Det skal vi understreke igjen og igjen, både for oss selv og andre. Og legg deg på hjerte: Han er!
   Det er altså ikke bare en vakker og trøstefull tanke, utviklet av visse menneskers behov, men Han presenterer seg selv slik.
   I Salme 68, vitnes det om det lovede land, det som jo er Guds rike: «Ditt folk bosatte seg i landet. I din godhet gjorde du det i stand for den elendige, Gud!» (v.11). Slik at det var mulig for de elendige, ikke bare å overleve og holde ut der, men det var gode livsvilkår der for dem, lagt til rette for dem av Herren selv!
   Hør det, nå i dag! La det synke inn og være deg et emne til lovprisning og takk. Herren ser i nåde til slike som meg! Slike som ikke får den orden på livet sitt som det burde være, selv om de både ber og vil det så gjerne. Landet er lagt til rette for deg, min venn! Det er nemlig et land av uendelig og ubegrenset forlatelse og nåde som vi leser i Sal 103:11: «For så høy som himmelen er over jorden, er Hans miskunnhet mektig over dem som frykter Ham.»
   Kan du nå si at kristenliv er noe som overgår dine muligheter og at frelse ikke er oppnåelig for deg - når alt hviler på en annens muligheter og evner! «Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd!» (1 Joh 1:7). Derfor! - Og bare derfor ...!