18 Juli
  

Herrens velsignelse gjør rik!

   Guds berg er et fruktbart berg! Sal 133:3

   «Det er som Hermon-dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.» (Sal 133:3).
   Hvorfor er det et fruktbart berg? Jo, for der har Herren satt velsignelsen! «Det er Herrens velsignelse som gjør rik,» står det. - Og hvilken rikdom! - Liv til evig tid!
   Kan et menneske underlagt død, skrøpelighet og forgjengelighet få del i en større rikdom? - Nei! Om du så ellers vant hele verden, ville det jo likevel bare være tale om noen få år, så kom døden og gjorde slutt på det hele. Ja, kanskje ville også sorg, sykdom, en sviktende helse eller psykiske plager sørge for en minimal glede av den «gevinsten» før døden kom og satte en sluttstrek.
   Men hør nå, hva som vokser på Sions berg: Evig liv!
   Hadde mennesket nå virkelig hørt, og trodd det som Guds ord forkynner dem, ville de alle som en ha valfartet til Hans berg.
   Og hør hva som videre sies om denne Herrens velsignelse som gjør rik: «- og eget strev legger ikke noe til!»
   «For dette skal du sleppa sjølv og masa,» som hun sier det Lina Sandell i sangen sin. I tillegg til at det er så stort, og rikt, er det altså også gratis!
   Hvorfor uteblir så folket? Jo, på grunn av den ulykksalige vantro djevelen fikk plantet i det på fallets dag. «For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.» (2 Kor 4:4).
   Men du, hør! Guds berg er et fruktbart berg! Der er utganger fra døden! (Sal 68:21).