17 Juli
  

Løftene kan ikke svikte!

   Gjør som du har sagt! 1 Krøn 17:23

   Ja, så pålitelig er Guds ord at vi kan stige frem for Ham, og be: «Gjør som du har sagt, Herre!»
   Herren ønsker å se denne tro og frimodighet i sine barn, de Han har løskjøpt med sitt eget blod.
   For å understreke nettopp dette, maler Paulus det rikelig ut for oss, idet han fremstiller det slik: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skulle Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?» (Rom 8:32).
   Det er åpenbart at Paulus her riktig vil innprente oss dette! «- hvordan skulle Han kunne annet
   Dette skal du altså få ha for øye, du som i din nød har tatt din tilflukt til den Herre Jesus. Du skal få stille deg frem for Ham og be Ham: «Herre, gjør som du har sagt!» - Og Han som ikke engang sparte sin egen Sønn, men gav Ham for deg; hvordan skulle Han kunne gjøre annet, enn hva Han har sagt og lovt?
   Men nå gjør ikke alltid Gud det jeg ber Ham om, kan vel noen innvende. Nei, i alle fall ikke på den måte vi ønsker det gjennomført, men Han gjør alltid det Han har lovt, om det så skjer på en måte du nå her i tiden ikke forstår. Enhvers vitnesbyrd vil i evigheten bli: Herre, du gjorde alle ting vel! - Du har gjort som du har sagt!
   Så klyng deg også i dag til Hans løfter! «For så mange som Guds løfter er, i Ham (Jesus) har de fått sitt ja.» (2 Kor 1:20).