16 Juli
 Hans forløsning!

   I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse. Ef 1:7

   En mengde mennesker har strevet, mer og mindre, opp igjennom hele menneskehetens historie, for å oppnå denne forløsning - for å få adgang til Paradis, Guds rike, Guds himmel. Og det er ikke grenser for hva de har funnet på og ofret for dette. Men Guds ord setter all denne menneskets aktivitet til sides, og forkynner: «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at Han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» (Gal 4:4-5).
   «For at Han skulle ..,» leser vi. Ja, takk Gud, for det! - Ser du ikke at dette er en helt annen vei, min venn!
   Jo, det er i sannhet en helt annen vei, og det trenger du og jeg stadig å bli minnet på, så vi også kan få festet vårt blikk og vår oppmerksomhet på dette: Se! - En helt annen vei.
   Ikke at du strever og ofrer! - Ikke at du arbeider for å bli from og god og antakelig for Gud! - Nei, ikke ved noe av ditt eget, men ved at Han har kjøpt deg fri! - Ved at Han forlater deg dine synder! - Og prisen Han betalte for dette, det hører du forkynt i det ord vi leser i dag: «- ved Hans blod
   Forløsningen er syndenes forlatelse! Har du sett det?