15 Juli
  

Jeg elendige menneske!

   Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme! Rom 7:24

  
Ja, verden vil være snar til å beklage et slikt menneske, for dette er alt annet enn ønskverdig. Men jeg vil si til deg: Gratulerer! Tenk at du virkelig har lært sannheten å kjenne!
   Hele verden, hver eneste sjel på jord ville ha ropt dette, om de nå bare hadde kjent sannheten! Det menneske som har fått del i denne sannhet og denne visdom, priser Herren salig!
   Nå er det jo ikke meningen at du skal forbli i denne tilstand - nei, men det er i denne tilstand den sanne lege, Jesus Kristus, kan få bringe deg den medisin som frir fra døden og gir evig liv! Nemlig Ordet om korset!
   Slik ble det også for Paulus, da han i sin nød ropte dette ut. Han fikk se, og vitner: «Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!» (Rom 7:25a).
   Men vær ikke for snar! - På et vis skal du nettopp forbli i denne tilstand, noe mange glemmer, og derfor ender det også galt med så mang en. - Du skal alltid forbli i denne sannhet, hva ditt eget angår! Når du ser på deg selv, på ditt eget, da skal nettopp dine mange erfaringer med dette dødens legeme, få pense deg inn på rette spor igjen. Du skal altså ikke legge det bak deg i den forstand, at du skal glemme det - men du skal nettopp leve i erkjennelsen av det!
   Disse som så gjerne vil ha dette forvist til glemselens land, er de som aldri har blitt fortrolig med og har forsont seg med sannheten. - Vi kan si: De som aldri virkelig har bøyd seg for og tatt imot sannheten. Vi er nettopp kalt til å leve i den!