14 Juli
  

Han er kjærlighet!

   Gud er kjærlighet! 1 Joh 4:16

   Ja, Gud er kjærlighet! Klarere enn det sies oss her, kan det jo ikke sies: «- Gud er kjærlighet!» Altså ikke bare har Han kjærlighet, men er det!
   Men nå er det ikke slik, at det bare sies oss - det er ikke slik, at det bare står skrevet der, og så får vi prøve å tro det så godt vi kan. - Det er jo nok at det er skrevet - i og med at det er Guds eget ord, og Han bedrar ikke noen, men nå er det allikevel mer - denne «Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss,» vitner apostelen. - Nemlig ved dette velsignede og ufattelige som ikke kunne oppkomme i noe menneskes hjerte, «at Han har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham!» (1 Joh 4:9).
   «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh 4:10).
   Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss!
   Altså heller ikke ved dette at Gud griper inn og handler med deg i livet ditt. - Det varierer jo, og er ofte vanskelig å forstå, når vi ser det fra vår side - men ved det som åpenbares på Golgata kors! Det kan du alltid feste blikket på. Det er Guds livslange - ja, evige forsikring til deg, om denne sin kjærlighet. - Han sparte ikke sin egen Sønn, men gav Ham for din skyld!