13 Juli
  

Salige er ...!

   Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Matt 5:11

   Ingen som lever sant med Jesus og virkelig er Hans disippel, kommer utenom dette.
   Alt det hat djevelen og denne verden huser mot Jesus selv, det rammer Hans etterfølgere. Jesus selv kan de jo ikke nå, men Hans rike på jord, det er utsatt for disse kreftene - ja, apostelen bruker sterke ord om det: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (Ef 6:12). - Og når Jesus betegner han som står bak og går i spissen for dette angrepet - «en løgner og løgnens far!» (Joh 8:44), da forstår vi at mye av angrepet kommer som løgn, bakvaskelse og ryktespredning.
   Dette er noe av det verste og mest nedbrytende et menneske kan bli utsatt for. Du kan ikke forsvare deg mot det, for det blir spredd ut i det skjulte, i mørket - og mange vil gjerne høre ondt om de kristne, så det blir ofte tatt vel imot.
   Jesus sier om dette: «Det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt husherren Be’elsebul, hvor meget mer da Hans husfolk!» (Matt 10:25).
   Det er nettopp hva Jesus peker på i ordet vi har stanset for nå - nemlig at dette skjer for Hans skyld! Det er Ham de egentlig søker å ramme, mer og mindre bevisst. - Derfor har Han et ord til deg her, du som vet hva dette vil si: Du er salig!
   «Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» (2 Tim 3:12). Men, «frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket.» (Luk 12:32).