Nytt Liv
                                        Luthersk roseniansk side

 

 

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Evangelium

 

 

 

 

 

 

  Ny utgave Andaktsbok
Forsiden

Bestilles her! Les her!
Ønsket og målet med denne siden er å nå så mange som mulig med det livgivende og frigjørende budskap om Jesus Kristus, Guds Sønn, og vår frelser!
  Prekestolen

Prekestolen
  Andre linker:
  Nådeordet


Alt av nåde!


Nådeordet Nedlastbare prekener
  Bladet «Alt av nåde!»

Startsiden Sveip.no

Sanger

Begynn - kristen startside

Kanaan - prekensamling etc.

Reiserutekalender

The Pulpit

Med Israel for Fred

Tips en venn!

Basen


Søk på siden

Elieser 6

Den Indre Sjømannsmisjon

Blogger:


Kjetil Fredriksen

Nils Dybdal Holthe

Tidens tegn

 

 

 

   Her ønsker jeg i første rekke, å fremme den luthersk/rosenianske forkynnelse, representert ved bl.a. M. Luther, C. O. Rosenius, Jakob Traasdahl og P. G. Sand, men også den arv som kom til oss gjennom den tyske pietismen, representert ved bl.a. forkynnere som Johan Arndt og Christian Scriver.
   Dette er Guds nådegaver til sitt folk, og det vil få sine helt bestemte følger for dette folket, dersom disse forkastes eller glemmes. Du vil derfor finne mest stoff av klassiske kristne forkynnere og forfattere, men også noe av nåtidige, som følger i deres spor.
   Ikke alle forkynnere og forfattere brukt på disse sidene hører, eller hørte, til i den
«luthersk rosenianske leiren,» men stykkene som er tatt med her hører innenfor dette budskap som kom «til Noregs fjell og ljos over landet strøymde» (E. Blix). Det som gav «fedrene» liv og får «det døde tre» til å spire.
Gud gi at det må være dette du finner her! Jeg vil prøve å anslå
«tonen» med dette stykket: Ordet om korset.

Einar Kristoffersen

Download Opera, the fastest and most secure browser


Biblioteket
Del på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det Gamle Evangelium:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biblioteket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

search this site the web
site search by freefind